Simon French

(Contributor)

Simon French is chief economist at Panmure Gordon.