Olga Kotsur

(Contributor)

Olga Kotusr is chief executive and founder of retail startup Mercaux.